Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Konsultacje dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Termin: 2024-01-25 - 2024-02-01

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

  1) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,2) określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Ślą-skie i zagospodarowanie tych odpadów

  Termin: 2023-08-07 - 2023-08-14

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

  Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

  Termin: 2023-05-25 - 2023-06-01

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

  Konsultacje o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

  Termin: 2023-01-18 - 2023-01-25

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.

  Termin: 2022-09-16 - 2022-10-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Termin: 2021-11-03 - 2021-11-10

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

  Termin: 2020-12-10 - 2020-12-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

  Termin: 2020-11-02 - 2020-11-08

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw: Brynicy i Bibieli położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

  Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw: Brynicy i Bibieli położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

  Termin: 2020-10-12 - 2020-10-16

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Termin: 2020-09-10 - 2020-09-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Termin: 2020-06-08 - 2020-06-15

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

  Termin: 2019-10-31 - 2019-11-14

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z oragnizacjami pozarządowymi w roku 2019

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z oragnizacjami pozarządowymi w roku 2019

  Termin: 2018-08-28 - 2018-09-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Wejście Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropoli

  Wejście Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

  Termin: 2018-05-23 - 2018-05-30

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry