Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  93 Kanał RSS Konsultacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

  Konsultacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

  1) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,2) określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Ślą-skie i zagospodarowanie tych odpadów

  Termin: 2023-08-07 - 2023-08-14

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

  Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

  Termin: 2023-05-25 - 2023-06-01

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

  Konsultacje o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

  Termin: 2023-01-18 - 2023-01-25

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.

  Termin: 2022-09-16 - 2022-10-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Termin: 2021-11-03 - 2021-11-10

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

  Termin: 2020-12-10 - 2020-12-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

  Termin: 2020-11-02 - 2020-11-08

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw: Brynicy i Bibieli położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

  Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw: Brynicy i Bibieli położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

  Termin: 2020-10-12 - 2020-10-16

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

  Termin: 2020-09-10 - 2020-09-17

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Termin: 2020-06-08 - 2020-06-15

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

  Termin: 2019-10-31 - 2019-11-14

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z oragnizacjami pozarządowymi w roku 2019

  Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z oragnizacjami pozarządowymi w roku 2019

  Termin: 2018-08-28 - 2018-09-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Wejście Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropoli

  Wejście Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

  Termin: 2018-05-23 - 2018-05-30

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry