Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacja zakończona 2020-06-15

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opis

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), projektów Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. w sprawie:1) zmiany Uchwały Nr XXX/727/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie,2) zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,3) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,4) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozby-wają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasteczko Śląskie.Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 487/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Aldona Wosz

Termin konsultacji

2020-06-08 - 2020-06-15

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-07-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-06-08
2020-06-08

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Regulamin utrzymania czystościi porzadku na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku 2020 oraz 2022
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15
Koniec konsultacji: 2020-06-15

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Regulamin utrzymania czystościi porzadku na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku 2020 oraz 2022

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1386 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1333 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1324 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1374 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt ustawy_zwolnienie kompostownik.pdf - 2
Projekt uchwaly_szczegolowy sposob.pdf - 1
Projekt ustawy_regulamin czystosci.pdf - 1
projekt uchwały_górne stawki.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 487_20.pdf - 1

Załączniki do punktów harmonogramu


Regulamin utrzymania czystościi porzadku na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku 2020 oraz 2022

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Do góry