Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Dziękujemy za udział w konsultacji

Więcej na stronie:  

Załączniki dla podsumowania konsultacji nie zostały dodane.

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Opiniowanie dokumentu:


Program współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Punkt konsultacji zakończony: 2018-09-11

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry