Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

1) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,2) określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Ślą-skie i zagospodarowanie tych odpadów

Konsultacja zakończona 2023-08-14

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opis

1) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,2) określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Ślą-skie i zagospodarowanie tych odpadów

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie w dniach od 7 sierpnia 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571) dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi projektów Uchwał Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie:
1) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Ślą-skie i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 1880/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Andrzej Ogrodnik

Termin konsultacji

2023-08-07 - 2023-08-14

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-08-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-08-07
2023-08-07

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
projekt uchwały - dodatkowe usługi 2023
Termin
2023-08-07 - 2023-08-14

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
projekt uchwały - stawka opłaty za odpady komunalne 2023
Termin
2023-08-07 - 2023-08-14
Koniec konsultacji: 2023-08-14

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

projekt uchwały - dodatkowe usługi 2023

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 211 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

projekt uchwały - stawka opłaty za odpady komunalne 2023

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 229 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie 1880_23.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


projekt uchwały - dodatkowe usługi 2023

projekt uchwały - stawka opłaty za odpady komunalne 2023

Do góry