Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Protokoł_z_konsultacji.pdf  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt konsultacji zakończony: 2021-11-10

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Punkt konsultacji zakończony: 2021-11-10

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry