Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

Konsultacja zakończona 2020-12-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Opis

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w sprawie regulaminu utrzymania czystości oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), projektów Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie w dniach od 10 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. w sprawie:
1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie,
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 680/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 9 grudnia 2020 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Aldona Wosz

Termin konsultacji

2020-12-10 - 2020-12-17

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-12-18

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-12-10
2020-12-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
Termin
2020-12-10 - 2020-12-17

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Termin
2020-12-10 - 2020-12-10
Koniec konsultacji: 2020-12-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1334 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1309 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Podstawa prawna.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Do góry