Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Opiniowanie dokumentu:


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Punkt konsultacji zakończony: 2020-12-17

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry