Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Opiniowanie dokumentu:


Program Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Punkt konsultacji zakończony: 2022-12-30

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry