Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Załącznik do uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Opiniowanie dokumentu:


Załącznik do uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Punkt konsultacji zakończony: 2020-11-08

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry