Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Zmiana Uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie Statutu Sołectwa Bibiela

Opiniowanie dokumentu:


Zmiana Uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie Statutu Sołectwa Bibiela

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-16

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry