Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Opiniowanie dokumentu:


zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Punkt konsultacji zakończony: 2020-09-17

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry