Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Punkt konsultacji zakończony: 2019-11-14

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry