Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Opiniowanie dokumentu:


Program współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Punkt konsultacji zakończony: 2018-09-11

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry