Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

Opis

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), projektów Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie w dniach od 10 września 2020 r. do 17 września 2020 r. w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXX/727/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie,
2) zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 580/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 września 2020 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Aldona Wosz

Termin konsultacji

2020-09-10 - 2020-09-17

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-09-18

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-09-10
2020-09-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
zmiany Uchwały Nr XXX/727/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
Termin
2020-09-10 - 2020-09-17

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
Termin
2020-09-10 - 2020-09-17
Koniec konsultacji: 2020-09-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

zmiany Uchwały Nr XXX/727/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 24 0 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 21 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie_konsultacje E8B6441F-85DB-488D-8B32-DB1BD2934C06.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


zmiany Uchwały Nr XXX/727/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Do góry