Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opis

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), projektów Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. w sprawie:1) zmiany Uchwały Nr XXX/727/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie,2) zmiany Uchwały Nr XXX/721/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,3) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,4) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozby-wają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasteczko Śląskie.Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały LIII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 487/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Aldona Wosz

Termin konsultacji

2020-06-08 - 2020-06-15

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-07-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-06-08
2020-06-08

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Regulamin utrzymania czystościi porzadku na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku 2020 oraz 2022
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Termin
2020-06-08 - 2020-06-15
Koniec konsultacji: 2020-06-15

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Regulamin utrzymania czystościi porzadku na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku 2020 oraz 2022

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 31 0 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 22 0 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 26 0 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 29 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt ustawy_zwolnienie kompostownik.pdf - 2
Projekt uchwaly_szczegolowy sposob.pdf - 1
Projekt ustawy_regulamin czystosci.pdf - 1
projekt uchwały_górne stawki.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 487_20.pdf - 1

Załączniki do punktów harmonogramu


Regulamin utrzymania czystościi porzadku na terenie gminy Miasteczko Śląskie w roku 2020 oraz 2022

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Do góry